Trenger du elektriker til montering av utelamper? Ta kontakt med vår partner 

Nordstrand Elektro 

 

I henhold til forskrift om elektrisk utstyr skal installasjonsmateriell ment for å inngå i et fast elektrisk anlegg kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.